Společenská zodpovědnost

Chápeme význam ochrany životního prostředí, a proto podporujeme rozvoje přístupů a technologií vedoucích k dosažení nejlepších výsledků v této oblasti.Jaký je náš přístup?

100% recyklace

Všechny PET lahve, které vyprodukujeme, je možné znovu využít pro další zpracování. A to včetně víčka a etikety.

100% recyklace

Zlepšujeme se

Neustále snižujeme náš dopad na životní prostředí. Například za posledních deset let jsme v případě minerální vody Mattoni zredukovali dopad na životní prostředí o celých dvacet procent. Daří se nám to díky inovacím, úsporným opatřením, efektivnějším nakládáním s energiemi nebo přepravou po železnici.

Zlepšujeme se

Určujeme standard

Karlovarské minerální vody, a. s. se staly jedním ze zakládajících členů organizace EKOKOM, jež se nezanedbatelnou měrou podílí na systému třídění a recyklace odpadu v obcích.

Menší množství PET

Při navrhování nových lahví myslíme nejen na její praktičnost a design, ale také na šetrnost k životnímu prostředí. Proto trvale snižujeme množství plastu potřebného k výrobě lahví.

Chráníme prameny

Čerpání vody z hlubin přírody s sebou nese zodpovědnost vůči okolí pramene i samotné minerální vodě. Naše zdroje minerální vody jsou chráněny prvním ochranným pásmem a neustále monitorovány.

Chráníme prameny

Podporujeme výzkum a edukaci

Dlouhodobě financujeme výzkum, který vede Fakulta Architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Výzkum je zaměřen na dlouhodobé využití PETu jako stavebního materiálu. Koncept stavební jednotky z PETu je jedinečným a pokrokovým projektem, který byl exkluzivně poprvé prezentován v českém pavilónu EXPA 2015 v podobě lavičky z PET materiálu. Na konci roku 2015 pak vznikl druhý stavební počin - vánoční strom PETree, který vznikl za přispění žáků a studentů základních a středních škol.

Více na www.petmat.cz

Podporujeme výzkum a edukaci

Podporujeme

Karlovarské minerální vody výrazně vstoupily do povědomí široké veřejnosti díky své firemní image. Daří se jim optimálně rozvrstvit své aktivity mezi několik oblastí veřejného života.

Rozvoj kultury

Rozvoj kultury

Systematicky podporujeme rozvoj živé kultury, především literatury a filmu. Stáli jsme u zrodu výročních literárních cen Magnesia Litera a jsme již léta generálním partnerem tohoto projetu. Spolupracujeme na vyhlašování filmových cen Český lev, v jehož rámci nově podporujeme zejména mladé, začínající filmaře Cenou Magnesie.

Sportovní akce

Sportovní akce

Mezi sportovními fanoušky jsme známí letitou podporou série prestižních maratónských běhů pod hlavičkou Prague International Marathon a nejvyšší české basketbalové soutěže Mattoni NBL.

Společenské akce

Společenské akce

Podporujeme významné společenské akce. Například nejoblíbenější anketu populární hudby Český slavík Mattoni či soutěž krásy Miss, která je spojena s Aquilou. Již patnáct let pořádáme mezinárodní barmanskou soutěž Mattoni Grand Drink, která díky vysoké profesionalitě v posledních dvou letech získala oficiální status Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů.


Lázně Kyselka

Karlovarské minerální vody se starají o zkvalitnění života v obci Kyselka tím, že podporují místní instituce a organizace.

Lázně Kyselka

Patříme k zakládající členům obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, pro kterou pracují v rámci dobrovolnické činnosti i naši zaměstnanci. Náplní činnosti o.p.s. Lázně Kyselka je záchrana, obnova a následná ochrana památkově chráněného areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka.

Historické budovy v našem vlastnictví rekonstruujeme v souladu s památkovou péčí a hledáme pro ně nové uplatnění. V roce 2016 bylo v rekonstruovaném pavilonu Loschner otevřeno muzeum minerálních vod a vody Mattoni. V domě Stallburg vznikly bytové jednotky. Bývalý hotel Praha v Radošově bude zajištěn dle podmínek sjednaných s NPÚ Loket a Magistrátu města Karlovy Vary. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu, budou i nadále udržovány v souladu se zákonem.

Naše pomoc obci Kyselka

Pravidelně finančně podporujeme provoz místní hasičské stanice. Přispěli jsme také na rozvoj místní základní a mateřské školy, školní tělocvičny nebo obecního kina. V roce 2013 jsme zajistili a financovali zhotovení repliky sochy Heinricha Mattoniho. Navíc každý rok přispíváme finančními a věcnými dary na organizaci Dětského dne pro děti z obce Kyselka a blízkého okolí.