UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE -

Shrnující vyjádření

Doplňující informace KMV ze dne 17. května 2016 k vybraným šaržím ochucených vod Mattoni

V rámci pravidelných interních kontrol jsme zjistili, že v některých šaržích výrobků nové řady Mattoni s obsahem ovocné šťávy perlivá ochucená a to ve variantě Bílé hrozny, v 1,5l balení se objevily některé lahve s posunem senzorických charakteristik.

Jednou z příčin těchto změn mohla být hroznová šťáva, která je používána i k produkci variant příchutí Pomeranč, Citron a Malina.

Proto jsme preventivně přistoupili ke stažení více šarží výrobku Mattoni ochucená minerální voda v příchutích Bílé hrozny, Pomeranč, Citron a Malina. Oznámení o tomto preventivním stahování jsme na webu KMV zveřejnili 11. 5. 2016 a rovněž jsme o věci informovali Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Spotřebitelům jsme preventivně nedoporučili oznámené šarže ke spotřebě a nabídli výměnu zboží.

Na situaci jsme reagovali bezprostředně následujícími opatřeními:

Zpřísnili jsme už tak náročné sledování kvality dodávaných ovocných šťáv a jejich další zpracování.

Informovali jsme naše obchodní partnery, z vlastní iniciativy jsme vybrané šarže stáhli z prodejní sítě a nahradili je novými produkty ve standardní kvalitě.

Při analýzách stažených výrobků se ukázalo, že nevhodné ke spotřebě jsou pouze výrobky Mattoni ochucená s příchutí bílé hrozny s DMT 20. 4. 2017 a 21.4.2017, a Mattoni ochucená pomeranč s DMT 25.4. 2017. Příčinou senzorických nedostatků je dodávka dvou balení hroznové šťávy od externího dodavatele, jehož ostatní dodávky však byly zcela v pořádku. Preventivně stahované ostatní výrobky Mattoni s příchutí citrón a malina jsou vyhovující a spotřebitelé nemusí mít při jejich konzumaci obavu, stejně jako při konzumaci Mattoni bílé hrozny a Mattoni pomeranč s jiným datem minimální trvanlivosti. Avizované stažení výrobků Mattoni ochucená minerální voda však dokončíme, přestože nevykazují žádné nedostatky, ani senzorické změny, neboť důvěra a spokojenost našich spotřebitelů je na prvním místě.

Dne 17. 5. 2016 proběhla ve výrobním závodě Mattoni v Kyselce u Karlových Varů kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorát Plzeň, která se s našimi zjištěními ztotožnila, odebrala k analýze vzorky z aktuální výroby. V rámci kontroly nebyla uložena žádná opatření.

V každém případě se všem spotřebitelům i obchodním partnerům omlouváme za jakékoli způsobené nepříjemnosti.

I v dalším období budeme obratem řešit zbývající podněty od spotřebitelů. V prodejnách, kde je zakoupili, mohou spotřebitelé příslušné výrobky bez problémů vyměňovat, případně se mohou obrátit přímo na infolinku KMV 800 11 10 11 nebo na e-mail: reklamace@mattoni.cz

Tým Karlovarské minerální vody a.s.

Vyjádření KMV ze dne 11. května 2016

Vážení spotřebitelé,

tímto Vás informujeme, že z důvodu zásady předběžné opatrnosti podle článku 7 Nařízení 178/2002 jsme z preventivních důvodů přistoupili k nahrazování některých produktů Mattoni s obsahem ovocné šťávy perlivá ochucené a to v příchutích:

Z naší vlastní iniciativy jsme v prodejní síti přistoupili k nahrazování výše uvedených produktů. Tyto produkty s uvedenou dobou minimální trvanlivosti na obale mohou vykazovat nevyhovující senzorické vlastnosti, s maximální pravděpodobností vinou nekvalitní části dodávky ovocné šťávy od externího dodavatele.

Příčiny změny senzorických vlastností prověřujeme ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi. Z důvodu předběžné opatrnosti, kdy zjištění senzorických změn vedou k závěru, že potravina nemusí být vhodná ke spotřebě, jsme se rozhodli preventivně tyto výrobky z trhu odvolat a nahradit je jinými výrobky. V případě, že jste si tyto produkty zakoupili, doporučujeme je nekonzumovat. Produkty můžete rovněž vrátit v obchodě, kde jste je zakoupili.

Proces nahrazování probíhá díky spolupráci s obchodními partnery velmi pružně, i s ohledem na to, že původní výrobky v daném balení se na trh dostávaly jen po krátký čas a zásoby nebyly velké.

Větší část příslušných lahví už v prodejnách není. Při analýze stažených výrobků se navíc ukazuje, že nevyhovující senzorické vlastnosti se projevují jen u zlomku počtu lahví z příslušných šarží.

V souvislosti s uvedenou skutečností nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: reklamace@mattoni.cz

Děkujeme za pochopení a velmi se omlouváme za případné způsobené komplikace.

Tým Karlovarské minerální vody a.s.

Profil společnosti

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Společnost založil v roce 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů (více viz. Historie společnosti).

Karlovarské minerální vody v současné době stáčí minerální a pramenité vody značek Mattoni, Magnesia a Aquila, které vyváží do více než 20 zemí světa. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním, ale i společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie.

Karlovarské minerální vody věnují nejvyšší úsilí budování světoznámých značek s výrazným image, které budou přispívat ke zvyšování kvality a kultury pití nejen v České republice. Profesionální přístup společnosti i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl mnohokrát uznán řadou ocenění a také tím, že se Mattoni stala oficiální vodou předsednictví ČR v Radě EU.

Karlovarské minerální vody zaměstnávají na 400 lidí. Tým špičkových pracovníků společně s jasnou vizí se velmi významně podílí na úspěchu společnosti.

26 zemí světa

Naše hodnoty a poslání

Základní účel

  • Zvýšit kvalitu a kulturu pití.

Základní hodnoty

  • Výkonnost,
  • kvalita vytvářející hodnotu,
  • vynikající pověst,
  • používání nejlepších kompetencí,
  • spolehlivost a respektování etických zásad.

Poslání

  • Učinit naše výrobky proslulými značkami, které mají mezinárodní hodnotu.
  • Zvýšit vnímavost vůči kvalitě minerálních vod z Karlových Varů.

Historie

„V kolébce hor leží líbezné údolí, jež obdivují četní hosté z ciziny. Žasnou nad jeho klidem, jeho lesy a životadárným zřídlem. Ten pramen uzdravuje nemocné a ve skleničce krásně perlí.“

Theodor Waldbach, 1890

1522

V historických pramenech se objevuje vůbec první písemná zmínka o tzv. Bukové kyselce. Lidé ale pravděpodobně znali a využívali minerální pramen už o mnoho století dříve.

1693

Do Karlových Varů přijíždí z Itálie jistý Ottavio Mattoni, obchodník s citróny. Usazuje se ve městě, později se zde i ožení a založí svůj vlastní obchod.

1793

Buková kyselka je shledána odborníky vhodnou pro export a první kameninové lahve se vyvážejí do zahraničí. V přilehlé obci Kyselka začíná skromný lázeňský provoz.

1873

Je založena společnost Mattoni. Mattoniho Kysibelka se stala jednou z nejznámějších minerálních vod světa. Její úspěch inspiroval Mattoniho ke koupi celé Kyselky od hraběte Černína a k vybudování lázní.

1900

Láme se nové století. Kyselka je napojena na evropskou železniční síť, která do lázní sváží množství hostů z domova i ze zahraničí. Na světové výstavě v Paříži kyselka získává ocenění Grand Prix.

1994

Dochází k privatizaci podniku. Novým majitelem se stává italská podnikatelská rodina Pasquale a podnik se vrací k česko-italské tradici. Rodina výrazně modernizuje stáčecí závod.

2004

Italské kořeny a důraz na celkový prožitek stojí za novou skleněnou lahví Mattoni, kterou vytvořilo italské studio Pinninfarina (mimo jiné designér vozů Ferrari).

2013

Značka Mattoni slaví 140 let od doby, kdy Heinrich Mattoni odkoupil oblast Kyselky i s populárním Ottovým pramenem – a tím slaví i 140 let od svého vzniku.

Videoarchiv

Karlovy Vary

Na světě je málo míst podobných karlovarskému regionu. Míst, která se pyšní bohatou historickou tradicí, žijí bouřlivou přítomností a před sebou mají slibnou budoucnost. Po cestách lázeňské oblasti kráčeli významní panovníci českých zemí, slavní státníci, herci, hudebníci i tisíce dalších návštěvníků. Všechny přivedlo jediné – touha posílit vlastní zdraví, vychutnat si neopakovatelnou atmosféru lázeňského města i okolní krásné přírody.

Legenda o královském uzdravení

Karlovarsko patří mezi oblasti bohaté na minerální prameny různých teplot, chutí i léčebných účinků. Podle legendy byl jedním z prvních pacientů sám římský císař a český král Karel IV., kterému Karlovy Vary vděčí za své jméno.

Archeologické nálezy však dokládají, že blahodárnou moc zdejších pramenů znali místní obyvatelé již dlouho před tím. Císařova chvála však odstartovala novou etapu. O prameny se začali zajímat lékaři a jejich výzkumy potvrdily prospěšnost pitných i koupelových kúr. Karlovy Vary a lázně Kyselka se staly místy, která začala získávat světovou proslulost.

Do seznamu hostů se v Karlových Varech zapsali například car Petr Veliký, Johan Sebastian Bach, Giacomo Casanova nebo Antonín Dvořák.

Lázně míří do světa

Věhlas místních minerálních pramenů však dal vzniknout i novému druhu obchodu. Voda byla zprvu v kameninových a posléze skleněných nádobách zájemcům zasílána. Mezi těmi, kteří rozvoji tohoto odvětví zasvětili život, nad jiné vyniklo jméno místního rodáka Heinricha Mattoniho. Továrna v Kyselce prosperovala a jeho jméno se stalo brzy stejným symbolem regionu.Tři prameny, tři zdroje zdraví

Už více než 100 let se Mattoniho kyselka rozváží do celého světa, aby svým vyznavačům, byť jen na malou chvíli, dala okusit neopakovatelnou chuť a atmosféru světově proslulých lázní. Minerální voda Mattoni však není jediným produktem, který dnes nese pečeť jména slavného rodáka.V Kyselce se dnes stáčí i přírodní pramenitá voda Aquila, která se díky nízkému obsahu sodíku výborně hodí ke každodennímu pročištění těla.

Trojici značek z Karlovarska doplňuje Magnesia, minerální voda unikátního složení v celoevropském měřítku, která se stáčí v Mnichově, nedaleko Karlových Varů. Magnesia je bohatá na blahodárný přírodní hořčík, zároveň má nízké množství sodíku. Působí osvěžujícím účinkem na celý organismus.